- privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute Ia alin. (3) şi (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, ţinând cont de rata inflaţiei de 4,6%

Descarca - H.C.L nr. 65 din 18.04.2019