- privind aprobarea schimbării destinaţiei spaţiului dezafectat C6 înscris în CF 55237, atelier 2 tip P 112 mp construit în 1988, în spaţiu pentru activităţi sportive

Descarca H.C.L nr. 39 din 28.02.2019