- privind aprobarea dobândirii imobilului constând în clădire D+P+E cu o suprafaţă desfăşurată de 535 mp, situat în Baia Sprie, str. Olarilor, construită pe terenul înscris în CF 55563, nr. cadastral 55563, teren proprietate privată a Oraşului Baia Sprie

Descarca H.C.L nr. 38 din 28.02.2019