- privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 150 mp, înscris în CF nr. 53242 Baia Sprie, nr. cadastral 53242 şi CF nr. 54266 Baia Sprie, nr. cadastral 54266, situat în Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 149, obiectul contractului de concesiune nr. 8709/2018 şi a actului adiţional nr. 10018/2018 încheiat cu doamna Breban Victoria 

Descarca - H.C.L nr. 05 din 31.01.2019