- privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 150 mp, înscris în CF nr. 53240 Baia Sprie, nr. cadastral 53240 şi CF nr. 54266 Baia Sprie, nr. cadastral 54266, situat în Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 147, obiectul contractului de concesiune nr. 540/2017 şi a actului adiţional nr. 10019/2018 încheiat cu domnul Fiţigău Vasile Ioan

Descarca - H.C.L nr. 04 din 31.01.2019