- privind propunerea schimbarii destinatiei  pe perioadă nedeterminată a clădirii situate pe strada Colonia Dragoș Vodă nr. 18 inscris in  CF 58390 nr. cad. 58390, din clădire Grădiniță cu program normal nr.4,  in spatiu socio-cultural, administrativ din cadrul Primăriei Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 168 din 25.11.2021