- privind atestarea nr. cad. 58252, C.F. nr. 58252 Baia Sprie, în suprafață de 243675 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, la domeniul public al Orașului Baia Sprie și parcelarea în 2 loturi a nr. cad. 58252, teren situat în extravilanul Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 156 din 18.11.2021