- privind aprobarea depunerii cererii de finantare si documentatia tehnico-economică pentru investiția „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL BAIA SPRIE, LOCALITĂȚILE BAIA SPRIE ȘI CHIUZBAIA, JUDEȚUL MARAMUREŞ” precum si indicatorii tehnico-economici reprezentand valoarea estimativa a investitiei, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare

 Descarca - H.C.L nr. 155 din 18.11.2021