- privind identificarea şi şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a unui număr de 3 loturi de teren, situate în Orașul Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, str. Primăverii

 Descarca - H.C.L nr. 106 din 29.07.2021