- privind atesterea la domeniul public al Orașului Baia Sprie a terenului în suprafață de 4777 mp, aferent -rezervoare de apă, situat în orașul Baia Sprie, str. Pârâului (Ciontolan)

 Descarca - H.C.L nr. 105 din 29.07.2021