- privind aprobarea Procedurii privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unor funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului Public de întreținere a domeniului public și privat în cadrul Direcției de lucrări publice Baia Sprie, serviciu cu personalitate juridică – CUI 44296286

 Descarca - H.C.L nr. 103 din 29.07.2021