- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă de categoria Tip V1 din Orașul Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 102 din 29.07.2021