Privind desemnarea domnului Tibil Artur, inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, autorizare şi disciplină în construcţii și a domnului Ciocotișan Toma Nicolae, consilier în cadrul Compartimentului Agricol,  în vederea verificarii, completarii, validarii şi actualizarii datelor existente sau prin introducerea datelor din evidenţele Oraşului Baia Sprie în REENS

descarca - dispozitia primarului nr. 802 din 02.11.2021