Proces verbal al sedintei Consiliului local al orasului Baia Sprie din date de 31.01.2018

Descarca - PV din 31.01.2019