- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafață de 29455 mp, situate în Oraș Baia Sprie, str. Pietrosului, CF nr. 1101 Baia Sprie, nr. topo 1884/12/6/2/2/2/6/2/4 și atestarea terenului în suprafaţă de 163mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, teren afferent drumului parte din str. Pietrosului, CF nr. 1101 Baia Sprie, nr. topo. 1884/12/6/2/2/2/6/2/5

 Descarca - H.C.L nr. 121 din 23.07.2020