- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 7351 mp, situat în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. topo 2192/8-b/6/6/2/3/11, CF nr. 401 Baia Sprie, precum şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 1806 mp, teren situat în Orașul Baia Sprie, str. Campului, nr. topo 2192/8-b/6/6/2/3/12, CF nr. 401 Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 117 din 23.07.2020