- privind identificarea și parcelarea terenului în suprafaţă de 10031 mp identificat prin CF 50967Baia Sprie, cu nr. topo. 349/100 şi atestarea la domeniul public al Oraşului Baia Sprie a două loturi de teren aferent drumului parte din strada Pietrosului, în suprafaţă de 3787 mp, nr. topo. 349/101 și nr. topo. 349/102, CF 50967 Baia Sprie, situate în Oraşul Baia Sprie

Descarca - H.C.L nr. 176 din 31.10.2019