- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cheltuielilor necesare finalizării investiţiei „Construcţie şi reabilitare drum alternativ pe malul drept al râului Săsar,

între DC5 şi pod str. Viilor”

Descarca H.C.L nr. 42 din 28.03.2019