- privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere păşune înregistrat cu nr. 1864/03.04.2014 încheiat între Oraşul Baia Sprie şi P.F.A. Avram Dumitru

Descarca H.C.L nr. 12 din 31.01.2019