- privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de închiriere păşune înregistrate cu nr. 1878/03.04.2014 şi 1880/03.04.2014 încheiat între Oraşul Baia Sprie şi P.F.A. Libotyan Gavrilă

Descarca H.C.L nr. 10 din 31.01.2019