- privind intenția demarării procedurii de preluare imobil – construcție identificat prin nr. cadastral 59869-C1 și a terenului aferent în suprafață de 420 mp, înscris în CF 59869 Baia Sprie, nr. cadastral 59869, situat în Orașul Baia Sprie, str. Piața Libertății, proprietatea S.C. LUCEAFĂR S.R.L., precum și însușirea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 420 mp, identificat prin CF nr. 59869 Baia Sprie, nr. cadastral 59869, situat în Orașul Baia Sprie, str. Piața Libertății

Descarca - H.C.L nr. 95 din 25.04.2024