- privind însușirea documentațiilor tehnice de dezmembrare a 2 imobile -terenuri, identificate astfel: - nr. cad. 55854, C.F. nr. 55854 Baia Sprie, în suprafață de 67595, proprietar Orașul Baia Sprie, domeniul privat, situat în orașul Baia Sprie, sat  Satu Nou de Sus, intravilan și – a nr. cad. 58599, C.F. nr. 58599 Baia Sprie, în suprafață de 113675 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, domeniul public, situat în orașul Baia Sprie, extravilan și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Baia Sprie a unui lot de teren identificat cu  nr. cad. 60111, în suprafață de 2307 mp, situat în orașul Baia Sprie, sat  Satu Nou de Sus, intravilan

Descarca - H.C.L nr. 77 din 11.04.2024