- privind aprobarea PUD – DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE (CONTAINER PREFABRICAT FAST FOOD "IMBISS", TERASĂ ACOPERITĂ CLIENTI, BOXĂ DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ INCENDIU), AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ (PLATFORMĂ PARCARE, SPAȚII VERZI, DRUMURI, TROTUARE), ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILON, TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, Oraș Baia Sprie”

 Descarca - H.C.L nr. 170 din 20.10.2022