- privind punerea la dispoziția operatorului de transport public local de călători S.C. URBIS S.A. a autobuzelor achiziționate din fonduri europene POR 2014-2020, în baza procesului verbal de predare – primire, anexă la Contractul de delegare, și aprobarea încheierii în acest sens a unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în Zona Metropolitană Baia Mare

 Descarca - H.C.L nr. 122 din 27.07.2022