- privind aprobarea solicitării de trecere a drumului forestier identificat în UP I, ua 115D Ocolul Silvic Baia Sprie și nr. de inventar 2659 a MFP cu denumirea Valea Borcutului, avand nr. cadastral 58328 si 57775 din CF 58328 si 57775 Baia Sprie, anul construirii 1970, în suprafață totală de 7000 mp din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor Romsilva SA, în domeniului public al orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 120 din 27.07.2022