- privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului în suprafață de 13917 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, domeniul privat, înscris în C.F. nr. 55913 Baia Sprie, nr. cad. 55913, situat în orașul Baia Sprie, loc Tăuții de Sus, str. Mesteacănului, intravilan

 Descarca - H.C.L nr. 72 din 28.04.2022