- privind modificarea și completarea H.C.L. 14/2019 privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 178603 mp reprezentând str, Gutinului, str. Plevnei, str. Gării, str. Mesteacănului și str. Forestierului din Baia Sprie, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 52 din 24.03.2022