- privind darea în folosinţă gratuită către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a imobilului compus din teren și construcție în suprafaţă de 2246 mp, înscris în CF 58309 Baia Sprie, nr. cadastral 58309, situată în Satu Nou de Sus, str. Pietroasa, nr. 86

 Descarca - H.C.L nr. 183 din 16.12.2021