- privind actualizarea suprafeței de teren aferent drumului str. Dragoș Vodă, oraș Baia Sprie,  nr. cad. 56373, C.F. nr. 56373 Baia Sprie,  în suprafață de 6493 mp

 Descarca - H.C.L nr. 161 din 25.11.2021