- privind aprobarea depunerii  cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitare str. Ignișului - DC5 – Chiuzbaia, UAT Baia Sprie, județ Maramureș”

 Descarca - H.C.L nr. 149 din 28.10.2021