- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții DRUM DE LEGĂTURĂ BAIA SPRIE – BAIA MARE, precum și aprobarea restului de executat actualizat conform O.U.G. nr. 15/2021, pentru solicitarea suplimentării fondurilor de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației, necesare ajustării prețurilor materialelor

 Descarca - H.C.L nr. 140 din 14.10.2021