- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafață de 48 mp, situat în Orașul Baia Sprie, str. Plevnei, C.F. nr. 405  Baia Sprie, nr. topo. 3/7/2 și atestarea la domeniul privat al Orașului Baia Sprie a terenului în suprafață de 36 mp situat în orașul Baia Sprie, str. Plevnei, C.F. nr. 405  Baia Sprie, nr. topo. 3/7/3

 Descarca - H.C.L nr. 138 din 30.09.2021