- privind înfiinţarea Centrului de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru varstnici (tip club), cod serviciu social 8810CZ-V-II

 Descarca - H.C.L nr. 129 din 30.09.2021