- privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului local al oraşului Baia Sprie în Comisiile de evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei ale unitatilor de invatamant preuniversitare de stat de pe raza Orasului Baia Sprie, pentru anul şcolar 2021-2022

 Descarca - H.C.L nr. 127 din 30.09.2021