- privind încetarea de drept a mandatului consilierului local a domnului Țicală Bogdan Ioan şi declarararea locului vacant de consilier local în cadul Consiliul Local al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 120 din 30.09.2021