- privind constituirea comisiei pentru verificarea şi constatarea în teren a imobilelor-terenuri deţinute de persoane fizice şi juridice, în vederea asigurării  unei evidenţe unitare şi reale în registrele agricole, fiscale şi urbanistice ale Oraşului Baia Sprie şi pentru verificarea respectării încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate

descarca - dispozitia primarului nr. 331 din 21.06.2022