- privind constituirea componenței comisiei de recepție pentru servicii aferente documentațiilor tehnice – studii de fezabilitate, DALI-uri, DTAC-uri, proiecte tehnice, studii geo, măsurători topografice, documentații cadastrale, servicii de consultanță, care se vor întocmi în vederea realizării obiectivelor de investiții din UAT Oraș Baia Sprie

descarca - dispozitia primarului nr. 02 din 08.01.2024