- privind constituirea comisiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (SEVESO), în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism

descarca - dispozitia primarului nr. 661 din 02.11.2023