- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 3420 mp, situat în Baia Sprie, str. Pârâului, nr. topo 652/4/5, 650/8/4/6, CF nr. 401Baia Sprie, precum şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a terenuluiîn suprafaţă de 378 mp, nr. topo. 652/4/5, 650/8/4/7, CF nr. 401 Baia Sprie,  teren situat în Orașul Baia Sprie, str. Pârâului, nr. 18

 Descarca - H.C.L nr. 79 din 30.04.2020