- privind prelungirea termenului de plată a tuturor obligațiilor fiscales cadente la 31.03.2020 datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a ORAȘULUI BAIA SPRIE fără perceperea majorărilor de întârziere până la implinirea a 30 de zile de la încetarea stării de urgență și anularea taxei de 52 lei reprezentând taxă oficiere căsătorie în afara zilelor lucrătoare

 Descarca - H.C.L nr. 73 din 30.04.2020