- privind identificarea cu date de carte funciară și atestare la domeniul privat al Orașului Baia Sprie, a două loturi-teren, în suprafață totală de 50 mp, aferente garaje, situate în orasul Baia Sprie, str. Gutinului, identificate din nr. topo. 2220/45/2/2/2/2/4 înscris C.F. nr. 401 Baia Sprie, în vederea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor și a contractelor de concesiune

Descarca - H.C.L nr. 121 din 30.05.2024