- privind aprobarea documentațiilor tehnice de dezmembrare a trei imobile terenuri, identificate prin nr. cad. 56053, C.F. nr. 56053 Baia Sprie, în suprafață de 15096 mp, nr. cad. 58188, C.F. nr. 58188 Baia Sprie, în suprafață de 7469 mp și nr. cad. 55819, C.F. nr. 55819 Baia Sprie, în suprafață de 5180 mp, situate în orașul Baia Sprie, intravilan, proprietate a Orașului Baia Sprie, domeniul public și privat, în vederea deschiderii de cărți funciare pentru 7 loturi de teren și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Baia Sprie a trei loturi de teren identificate cu nr. cad. 60164, 60166, 60168, în suprafață totală de 6563 mp

Descarca - H.C.L nr. 119 din 30.05.2024