- privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Orașului Baia Sprie cu nr. 156/10.08.2023 „privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza DALI pentru obiectivul de investiții ,,CREARE CORIDOR DE MOBILITATE BAIA SPRIE – CHIUZBAIA”                                   

Descarca - H.C.L nr. 103 din 28.05.2024