- privind aprobarea documentațiilor tehnice de dezmembrare a trei imobile terenuri, identificate cu nr. cad. 56507, C.F. nr. 56507 Baia Sprie, în suprafață de 7366 mp, nr. cad. 56494, C.F. nr. 56494 Baia Sprie, în suprafață de 24648 mp, nr. cad. 56495, C.F. nr. 56495 Baia Sprie, în suprafață de 16796 mp, situate în orașul Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, intravilan, proprietatea Orașului Baia Sprie, domeniul public, în vederea deschiderii de cărți funciare pentru 8 loturi de teren                                      

Descarca - H.C.L nr. 102 din 14.05.2024