- privind atestarea la domeniul privat al Orașului Baia Sprie a două loturi de teren, în suprafață totală de 205 mp, identificate cu nr. cad. 51743 și 51742, înscrise în C.F. nr. 51743 și 51742 Baia Sprie, situate în intravilanul orașului Baia Sprie, str. Decebal și cuprinse în inventarul domeniului privat al Orașului Baia Sprie, cu nr. de înregistrare 1700904

Descarca - H.C.L nr. 91 din 25.04.2024