- privind aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Orașului Baia Sprie a trei imobie teren în suprafață totală de 886 mp, situate în loc. Chiuzbaia, oraș Baia Sprie, înscrise în C.F. 57234, 54629 și 57913 Baia Sprie, nr. cad. 57234, 54629 și 57913 și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Orașului Baia Sprie

Descarca - H.C.L nr. 71 din 28.03.2024