- privind identificarea cu date de carte funciară și atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Baia Sprie a unui tronson de stradă în suprafață de 519 mp, fără date de carte funciară, parte din str. Cărămizilor, teren proprietate publică a orasului Baia Sprie, înscris la poziția 7 din anexa la HCL nr. 53/27.05.2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Baia Sprie, jud. Maramureș

Descarca - H.C.L nr. 52 din 29.02.2024