- privind depunerea, aprobare si implementarea proiectului „Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si planificare urbana: Plan Urbanistic General al Orașului Baia Sprie, județul Maramureș ”

 Descarca - H.C.L nr. 75 din 19.05.2022