- privind vânzarea directă către numitul Ciulean Adrian Ioan, a terenului în suprafaţă de 400 mp, CF 55379 Baia Sprie, nr. cadastral 55379,  situat în Baia Sprie, str.George Coşbuc, nr. 16D, teren  aflat în proprietatea privată a Oraşului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 74 din 28.04.2022