- privind aprobarea Ghidului local pentru „Program local pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general pentru domeniile: sport, cultură şi culte religioase”, cât şi desemnarea consilierilor locali în comisiile de evaluare în vederea implementării „Programului local pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al oraşului Baia Sprie a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul sportiv şi cultural”, pentru anul 2022

 Descarca - H.C.L nr. 62 din 28.04.2022